یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - Sunday 17 November 2019
برداشت خرما خنیزی در روستای ماشکار برداشت خرما خنیزی در روستای ماشکار

محصولات زیتون در روستای ماشکار محصولات زیتون در روستای ماشکار