سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ - Tuesday 16 July 2019
برداشت خرما خنیزی در روستای ماشکار برداشت خرما خنیزی در روستای ماشکار

محصولات زیتون در روستای ماشکار محصولات زیتون در روستای ماشکار