جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ - Friday 3 July 2020
برداشت خرما خنیزی در روستای ماشکار برداشت خرما خنیزی در روستای ماشکار

اخبار چیست ؟

اخبار جمع واژه خبر است. همچنین مطالبی که برای آگاهی مردم می‌گویند و می‌نویسند که می‌تواند به شکل اینترنتی منتشر شود یا به شکل کاغذی که به آن روزنامه گویند و یا به شکل تلویزیونی که به آن شبکه خبری گویند

درباره روستا :

روستای ماشکار از توابع دهستان سیاهو در امتداد رودخانه هماگ قرار گرفته این روستا دارای معادن خاک سرخ  ٍ گچٍ و خاک رس می باشد شغل مردم منطقه کشاورزی و دامداری می باشد  و حدود ۱۰ هزار نخل مرغوب و ۲۰ هزار درخت مرکبات  از جمله انبه انگور نارنگی و پرتقال می باشد فاصله این روستا تا مرکز سیاهو ۴۰ کیلومتر می باشد  را ه روستایی این منطقه تا ۴ کیلومتری این روستا کامل آسفالت می باشد و حدود ۴ کیلوتر مانده با درختان و باغات جاده خاکی می باشد که مردم برای جابجایی محصولات خود با مشکلات زیادی روبرو می باشند.


محصولات زیتون در روستای ماشکار محصولات زیتون در روستای ماشکار